Beoordeling manuscript

 

Volledig

Wil je een eerste beoordeling van je manuscript van een kritische lezer buiten je eigen kringetje? Wij bieden dat tegen een vergoeding vanaf € 250,00 voor boeken tot circa 50.000 woorden; tot 80.000 woorden bedraagt de vergoeding € 375,00; voor boeken boven dat aantal woorden bepalen we het tarief in overleg. Een redacteur leest je manuscript en geeft een kort gemotiveerde schriftelijke reactie van maximaal een A4. Voor een uitgebreidere rapportage worden de kosten vooraf in overleg vastgesteld.

 

Beperkt, tot de eerste twintig pagina's van je manuscript

Wil je weten of je op de goede weg bent, dan kun je ook een beoordeling vragen van het begin van je boek, dat we dan wel graag met een korte beschrijving van de gehele verhaallijn ontvangen en een eventuele proloog. Daarvoor betaal je € 50,-. Er wordt een summier gemotiveerde reactie gegeven op de tekst.

 

Redactie

 

Je uitsluitend door jezelf of met behulp van een niet daartoe gekwalificeerde vriend of kennis geredigeerde manuscript uploaden en dat met bij wijze van spreken een druk op de knop laten drukken, het kan allemaal tegenwoordig. Die platforms bestaan ook in Nederland. Maar je moet van bijzonder goede huize komen, wil zo'n publicatie aan de vereiste normen van professionaliteit voldoen. Die boeken bereiken uiterst zelden een boekhandel. Die route is eigenlijk alleen geschikt als je voor eigen kring publiceert.

 

De kwaliteit van redactie van jouw manuscript is essentieel voor de waardering van jouw boek straks en voor de kans dat je een breder publiek zult bereiken. Het verhaal kan nog zo boeiend zijn, als het wemelt van de fouten en onvolkomenheden, dan wordt het afgekraakt in recensies. Van de andere kant is een leuk boek met een mooie cover, dat zeer zorgvuldig geredigeerd is geen garantie voor een succesvolle uitgave. Maar redactie is en blijft van wezenlijk belang voor de kwaliteit.

 

Het redigeren van een manuscript kent diverse gradaties. Sommige auteurs zijn in staat een (bijna) perfect manuscript in te leveren, maar de meeste auteurs hebben externe redactie nodig, variërend van slechts de laatste puntjes op de i zetten tot een zeer uitgebreide redactie in verschillende rondes, tot zelfs een vorm van coaching. Dat zijn (zeer) arbeidsintensieve klussen. Misschien kun je een vakkundige en grondige redacteur vinden die je als vrijwilliger een heel eind op weg wil en kan helpen, maar de praktijk wijst uit dat de meeste auteurs niet over die luxe beschikken. En slechts een heel kleine bovenlaag van auteurs kent de luxe dat de uitgever de kosten van redactie, maar ook van de opmaak, coverontwerp, publiciteit enz. volledig op zich neemt. Dat zijn de bekende goed verkopende auteurs en een paar uitverkoren debutanten. De overige auteurs zullen doorgaans moeten bijdragen in de kosten, afhankelijk van wat er moet gebeuren en wat de verwachtingen omtrent de verkoop zijn. Die regel hanteren wij ook. Dat wordt van geval tot geval beoordeeld.

 

Wij kunnen redactiewerkzaamheden bieden tegen een nader overeen te komen vergoeding. Al dan niet in combinatie met een te sluiten contract om uw boek daarna te publiceren.

 

Kostenindicatie redactie (Roman/Thriller van gemiddeld 60.000 - 80.000 woorden)

 

Eerste redactieronde: tussen de € 700,- en € 1.400,-, afhankelijk van de zwaarte van de benodigde redactie.

Tweede redactieronde: optioneel, vooral wanneer er deels is herschreven, nader overeen te komen.

Eindredactieronde: vanaf € 250,-

 

Kosten van manuscripten met meer dan 80.000 woorden in overleg te bepalen.

 

Ander boeken dan roman/thrillers kunnen we ook redigeren. Maar boeken met illustraties doen we niet. Prijzen in overleg.

 

"All inclusive" deal: wij bieden ook de optie van een nader overeen te komen vast bedrag voor alle kosten, inclusief redactie, opmaak, druk, publicatie, distributie en promotie in combinatie met een auteurscontract. Dit is uiteraard weer afhankelijk van de kwaliteit van uw manuscript, de omvang en de verwachtingen omtrent het te verschijnen boek.