Uitstel promotie, boeken op de plank

Vanwege de langdurige en voortdurende belemmeringen door de crisis hebben wij besloten boekpromotie en verkoop uit te stellen en 'onze' boeken op de plank te leggen tot betere tijden, zodat die samen met de auteurs later de aandacht krijgen die ze verdienen. Als start-up steken wij onze tijd en energie onder deze omstandigheden liever in het voorbereiden en maken van nieuwe boeken. Onze onderstaande eerste uitgave ligt dus gedrukt op de plank , maar zal mogelijk pas later in 2021 gelijktijdig met enkele andere nieuwe boeken aan de boekenbranche en lezer worden aangeboden; als we sneller dan verwacht licht zien aan de boekenhorizon, dan halen we die titel toch nog naar voren. Onze boeken zullen dan overal te bestellen zijn, in de boekhandel en online, ook in onze webshop.

Auteurs/Manuscripten: Romans/Thrillers/Detectives

Romans van fictie (romans in brede zin: literair, historisch, Young Adult, New Adult, Feelgood, Fantasy enz, en thrillers/Detectives in brede zin): auteurs die een uitgever zoeken of voorafgaande begeleiding bij de totstandkoming van hun boek, worden van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen per e-mail.

 

Regulier auteurscontract

Steekt jouw manuscript er bovenuit, qua verhaallijn en/of taalbeheersing en schrijfstijl dan kunnen we je boek op reguliere wijze uitgeven.

 

Auteurscontract met nader overeen te komen bepalingen

Is je verhaal boeiend en interessant en hebt je een leuke schrijfstijl, maar hebben je tekst en verhaal nog teveel redactie nodig, dan zijn er andere vormen van samenwerking mogelijk, waarbij de schrijver wel een auteurscontract krijgt maar een nader overeengekomen vergoeding voor redactiewerk betaalt, of mee investeert in de uitgave of deze al dan niet deels voorfinanciert. Dat geldt ook als de verwachtingen omtrent het boek erg gering zijn, maar de schrijver wel een goede kans verdient en wij daarbij willen helpen.

 

Restcategorie:

Vinden wij jouw manuscript niet boeiend, interessant of origineel genoeg, of slecht geschreven of in strijd met onze ethische normen en waarden - daaronder vallen discriminatie, racisme, (groeps)belediging en een breed scala aan extremiteiten en absurditeiten, dan volgt afwijzing. Wij motiveren dat niet verder.

 

Redactiecontract los/Manuscriptbeoordeling

Wij bieden ook losse redactiewerkzaamheden aan, bijvoorbeeld voor auteurs die in eigen beheer willen publiceren, mits de basis van het manuscript voldoende sterk is als werkdocument. Wij nemen het schrijven niet over van de auteur. Wij kunnen daarnaast tegen vergoeding manuscriptbeoordelingen verzorgen, maar ook daarvoor geldt een (gratis) voorselectie, omdat er wel een voldoende basisdocument moet liggen om volledig te willen lezen (voorselectie op basis van per email toe te zenden info auteur, synpopsis en de eerste twee of drie hoofdstukken van het manuscript)

 

Graag onderzoeken we samen met jou of en hoe jouw manuscript tot een prachtig boek kan worden omgetoverd en of en in hoeverre het geschikt is voor een breder publiek. De verschillende opties voor samenwerking zijn dus afhankelijk van de kwaliteit van jouw werk en marktfactoren. Stuur echter niet zonder vooroverleg een heel manuscript op, ook niet digitaal! Leg altijd eerst per email een korte introductie van jezelf, een beschrijving van de verhaallijn en de proloog - als die er is - voor en laat die vergezeld gaan van de eerste twee of maximaal drie hoofdstukken van je manuscript. Je hoort van ons dan z.s.m. of we nieuwsgierig zijn naar de rest. Je hele manuscript kun je alsdan met onze nadere instructies toezenden.

 

Opmerking/Advies: hoe minder goed jij je manuscript presenteert, hoe kleiner de kans dat jouw manuscript door ons wordt gelezen, laat staan geaccepteerd om op reguliere wijze te worden uitgegeven. Een heel onzorgvuldig manuscript nodigt niet uit tot verder lezen, terwijl het met een betere redactie misschien wel een kans krijgt. Een manuscript hoeft zeker niet foutloos te zijn, maar doe wel je uiterste best en steek veel tijd in controle en verbetering voor je iets inzendt naar een uitgeverij- haastige spoed is zelden goed. Als wij constateren dat jouw verhaal op zich wel interessant is, maar er te tijdrovende redactie (taal en/of verhaaltechnisch) nodig is om jouw manuscript op kwaliteit te krijgen, dan verwijzen we jouw eerst door naar een professioneel redactiebureau of heb je de keus dat wij die redactiewerkzaamheden tegen betaling (al dan niet gereduceerd) voor jou verrichten. Heb je je uiterste best gedaan, maar weet je dat het nog niet goed genoeg is of twijfel je daarover, dan mag je ons dus ook vragen om hulp bij het professionaliseren van je manuscript!

 

info@uitgeverij-hartklopper.nl Voor meer info kunt u in het menu terecht onder 'Auteurs' en 'Redactie/beoordeling'.

 

Wij geven vooralsnog geen non-fictie uit. Wij doen verder geen dichtbundels en geen bundels met korte verhalen, geen boeken met (veel) illustraties in het binnenwerk, geen kinderboeken, geen prentenboeken, geen fotoboeken, geen kook, dieet, sport, spirituele en zakelijke boeken etc.

Recensent worden? Update 10-02-21:  we hebben voorlopig even voldoende recensenten; je kunt wel nog vragen op  een wachtlijst gezet te worden.

Wij starten dit jaar met het gratis weggeven van een aantal exemplaren van elke te verschijnen titel aan lezers die als tegenprestatie een gemotiveerde en onafhankelijke recensie van het gekregen boek zullen geven. Ben je in het algemeen geïnteresseerd om in het bestand van recensenten te worden opgenomen dan kun je je alvast per email aanmelden. Vertel wat over jezelf, je achtergrond en opleiding, wat je graag leest, of je ervaring als recensent hebt en zo ja waar we een of meer recensies van jouw hand kunnen lezen. Het hebben van een actief lezersaccount op Hebban.nl, een account als bookstagrammer of bij een andere boekenleesgroep, waar je je recensies (ook) zelf rechtstreeks plaatst of wilt plaatsen, is een pre. Wij selecteren per titel onze recensenten. Reacties aan: info@uitgeverij-hartklopper.nl

 

Wij willen wel dat onze recensenten per titel tot de doelgroep horen of er dicht tegenaan schurken, anders krijgen we mismatches waar niemand blij van wordt. Daarom vragen wij t.z.t. ook nog eens per titel om aan te geven of de achterflaptekst en de uitgebreide info over het boek op onze website je aanspreken. Dit jaar verschijnen in ieder geval een lichte literaire roman en twee thrillers, mogelijk nog een feelgoodroman. In de toekomst verwachten wij ook Young Adult en Fantasy uit te geven.

 

Zowel Nederlandse als Vlaamse lezers kunnen zich aanmelden! Wij versturen recensie-exemplaren uitsluitend binnen Nederland en naar België.

 

Mocht de onderstaande titel 'De grote afwezige' je aanspreken qua flaptekst en de uitvoerige beschrijving elders op onze website onder "Boekbeschrijvingen" dan kun je wat deze titel betreft alvast meedingen. Geef dat dan specifiek in je e-mailbericht aan ons aan.

In de loop van 2021 start de uitgestelde promotiecampagne en verkoop van o.a. deze titel, die in een mooie glansdruk klaar op de plank ligt - de onderstaande matte foto is van het drukbestand van de cover: