Herroepingsrecht

Op ons aanbod van boeken (en incidenteel schilderijen en schilderijreproducties) is het wettelijk herroepingsrecht van toepassing. Dat houdt in dat je binnen veertien dagen na aflevering het recht hebt om de overeenkomst te annuleren. Daarvoor dien je ons (tijdig) het daarvoor aangeboden formulier of een email te zenden waarin je ons meedeelt dat je van het wettelijk herroepingsrecht gebruik maakt. Indien je tijdig van het wettelijk herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt, dien je het product binnen uiterlijk twee weken na je bericht aan ons, in dezelfde goede staat als je het hebt ontvangen - dus ongebruikt! - , terug te zenden. Als dat in orde wordt bevonden ontvang je je aankoopbedrag plus eventuele verzendkosten zo spoedig mogelijk doch binnen uiterlijk vier weken van ons retour.

De kosten van terugzending komen wel voor jouw rekening.

 

Op specifieke bestellingen mag het wettelijk herroepingsrecht worden uitgesloten! Als wij daarvan gebruikmaken dan wordt dat uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld.