De uitgeverij

 

Wij zijn een start-up uitgeverij, die met behoud van kleinschaligheid gestaag wat mag groeien, maar daar staat geen enkele druk op. Wij doen dit primair voor het plezier. Liever een gestaag opgebouwde kleine selectie leuke of interessante boeken dan alles maar op de markt brengen, is ons motto. Al duurt dat een paar jaar, dan is dat oké. Blijven we heel klein, ook geen ramp. Als start-up moeten we extra kritisch zijn naar de boeken waarin we volledig zelf investeren, omdat de risico's op niet of slecht verkopende boeken nog veel groter is dan een paar jaar geleden. Dat komt door het alsmaar groeiende aanbod en een al jaren teruglopende of op zijn minst stagnerende boekenmarkt. Vaak kan dat worden ondervangen, door 'al dan niet gedeeld investeren' door de auteur of door de risico's op andere manier in te dekken.Toch bieden wij veelal wel een mogelijkheid op begeleiding van een schrijver bij de totstandkoming van zijn of haar manuscript tot en met gedrukt boek, dus ook voor kleine privé projecten en auteurs die een beter boek in eigen beheer willen uitgeven. Die boeken worden dus niet onder onze naam uitgegeven.

 

Voor het investeren door ons in boeken, en dus het aanbieden en promoten door ons van die boeken aan de boekenbranche komt maar een selecte groep boeken in aanmerking. Want hoewel het niet de commercie is die ons primair drijft, maar mooie boeken maken en uitgeven, moet het uitgangspunt zijn dat er wel verdiend wordt. Gratis werken kan niet en verlies lijden is iets waar wij voor moeten waken. Daarom werken wij met verschillende benaderingen van kansrijke, minder kansrijke en overige manuscripten en daarbij behorende op maat gesneden contracten met auteurs. Zo kan jouw boek vaak toch tot stand komen, al dan niet met vermelding van ons als uitgever op de cover of in het colofon; het kan ook als jouw eigen uitgave gedrukt worden. Wij kunnen daarbij op vele onderdelen begeleiding bieden.

 

Auteurs van fictie welkom!

 

Wij staan open voor contact met auteurs die hun boek(en) door ons zouden willen laten uitgeven of die begeleiding in het proces van manuscript tot boek nodig hebben. Bij ons vooralsnog alleen fysieke boeken, geen ePub, geen luisterboeken. Persoonlijk contact met de auteurs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Indeling manuscripten:

 

Regulier auteurscontract

Steekt jouw manuscript er bovenuit, qua verhaallijn/originaliteit, taalbeheersing en schrijfstijl, dan kunnen we je boek op reguliere wijze uitgeven. Natuurlijk nemen wij dan de eindredactie kosteloos op ons.

 

Auteurscontract met nader overeen te komen bepalingen

Is je verhaal boeiend en interessant en hebt je een leuke schrijfstijl, maar heeft je tekst en/of verhaal echt nog intensieve redactie nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen, dan zijn er andere vormen van samenwerking mogelijk, waarbij de schrijver wel een auteurscontract krijgt maar een nader overeengekomen vergoeding voor redactiewerk betaalt, of mee investeert in de uitgave of deze al dan niet deels voorfinanciert. Dat geldt ook als de verwachtingen omtrent het boek erg gering zijn, maar de schrijver wel een goede kans verdient en wij daarbij willen helpen.

 

Restcategorie:

Vinden wij jouw manuscript niet boeiend, interessant of origineel genoeg, of slecht geschreven of in strijd met onze ethische normen en waarden - daaronder vallen discriminatie, racisme, (groeps)belediging en een breed scala aan extremiteiten en absurditeiten, dan volgt afwijzing. Wij motiveren dat niet verder.

 

Wij geven geen non-fictie uit (omdat wij te klein zijn om inhoud te checken en willen weten wat we uitgeven).

 

Manuscripten alleen toezenden na instemming vooraf van onze kant!

Ongevraagd toegezonden manuscripten worden absoluut niet gelezen - daar hebben wij echt geen tijd voor. Deze manuscripten worden sowieso niet retour gezonden en na ontvangst vernietigd. In overige gevallen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening en deze dienen vooraf te worden voldaan. Er worden geen toelichtingen en analyses bij afwijzingen verstrekt, tenzij daarover een specifieke afspraak is gemaakt.