De uitgeverij

 

Wij zijn een start-up uitgeverij, die met behoud van kleinschaligheid gestaag wat mag groeien, maar daar staat geen enkele druk op. Wij doen dit primair voor het plezier. Liever een gestaag opgebouwde kleine selectie leuke of interessante boeken dan alles maar op de markt brengen, is ons motto. Al duurt dat een paar jaar, dan is dat oké. Blijven we heel klein, ook geen ramp. Als start-up moeten we extra kritisch zijn naar de boeken waarin we volledig zelf investeren, omdat de risico's op niet of slecht verkopende boeken nog veel groter is dan een paar jaar geleden. Dat komt door het alsmaar groeiende aanbod en een al jaren teruglopende of op zijn minst stagnerende boekenmarkt. 

 

Voor het investeren door ons in boeken en dus het laten drukken, aanbieden en promoten door ons van die boeken aan de boekenbranche, komt maar een selecte groep manuscripten in aanmerking. Want hoewel het niet de commercie is die ons primair drijft, maar mooie boeken maken en uitgeven, moet het uitgangspunt zijn dat er wel verdiend wordt. Gratis werken kan niet en verlies lijden is iets waar wij voor moeten waken. Daarom werken wij met verschillende benaderingen van kansrijke, minder kansrijke en overige manuscripten en daarbij behorende op maat gesneden contracten met auteurs. 

 

 

Auteurs van fictie welkom!

 

Wij staan open voor contact met auteurs die hun boek(en) door ons zouden willen laten uitgeven. Bij ons vooralsnog alleen fictie en alleen fysieke boeken, maar vanaf begin 2022 ook e-Pub, en zelfs luisterboeken komen langzaamaan in zicht. Persoonlijk contact met de auteurs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Indeling manuscripten:

 

Regulier auteurscontract

Steekt jouw manuscript er bovenuit, qua verhaallijn/originaliteit, taalbeheersing en schrijfstijl, dan kunnen we je boek op reguliere wijze uitgeven. Natuurlijk nemen wij dan (ook) de eindredactie kosteloos op ons.

 

Auteurscontract met nader overeen te komen bepalingen

Is je verhaal boeiend en interessant en heb je een leuke schrijfstijl, maar heeft je tekst en/of verhaal echt nog intensieve redactie nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen, dan zijn er andere vormen van samenwerking mogelijk, waarbij de schrijver wel een auteurscontract krijgt maar een nader overeengekomen vergoeding voor redactiewerk betaalt, of mee investeert in de uitgave of deze al dan niet deels voorfinanciert. Dat geldt ook als de verwachtingen omtrent het boek erg gering zijn, maar de schrijver wel een goede kans verdient en wij daarbij willen helpen. Uiteraard kan de auteur ook (al dan niet op ons advies) elders professionele externe redactie inhuren en het manuscript vervolgens (opnieuw) aanbieden, waarna wellicht alsnog een regulier auteurscontract kan worden gesloten. De algemene regel is: hoe hoger de kwaliteit van het aangeboden manuscript, hoe hoger de kans op een regulier auteurscontract.

 

Restcategorie:

Vinden wij jouw manuscript niet boeiend, interessant of origineel genoeg, of slecht geschreven of in strijd met onze ethische normen en waarden - daaronder vallen discriminatie, racisme, (groeps)belediging en een breed scala aan extremiteiten en absurditeiten, dan volgt afwijzing. Wij motiveren dat niet verder.

 

Wij geven (vooralsnog) geen non-fictie uit (omdat wij te klein zijn om inhoud te checken en willen weten wat we uitgeven).

 

Aanvulling: voor heel 2022 hebben wij inmiddels bijna alle interne redactiecapaciteit al vol gepland; dat betekent dat we het komende jaar alleen nog wat ruimte hebben voor auteurs die in redactietermen een min of meer af manuscript inleveren. Wij kunnen derhalve ook geen losse redactie-opdrachten meer aannemen. Ons huidige auteursteam is onze eerste prioriteit! Maar voor manuscripten waar inhoudelijk niets of nauwelijks nog iets aan moet gebeuren staat de deur dus nog wel open. En wie weet maken we toch nog een enkele uitzondering op grond van jouw unieke verhaal en laten wij jouw manuscript extern redigeren. Dan moet het verhaal dus echt goed zijn!

Auteurs die geduld hebben en hun boek in 2023 zouden willen laten uitgeven kunnen ons uiteraard al wel in 2022 benaderen en na afstemming de eerste hoofdstukken + synopsis van hun manuscript voor een eerste beoordeling toezenden. Wellicht dat er in 2023 weer of meer redactiecapaciteit is. We denken aan uitbreiding daarvan.

Tip: jouw vraag mailen mag altijd natuurlijk als je een Feelgood, Fantasy, thriller, detective of Roman/novelle in brede zin zou willen aanbieden. Vertel dan in je email kort wie je bent en wat je hebt geschreven. Dan hoor je van ons of we voor jou misschien nog dat laatste plekje voor 2022 hebben of dat we jou graag voor 2023 bij ons team willen. Wie niet waagt.....

 

Manuscripten alleen toezenden na instemming vooraf van onze kant!

Ongevraagd toegezonden manuscripten worden absoluut niet gelezen - daar hebben wij echt geen tijd voor. Deze manuscripten worden sowieso niet retour gezonden en na ontvangst vernietigd. In overige gevallen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening en deze dienen vooraf te worden voldaan. Er worden geen toelichtingen en analyses bij afwijzingen verstrekt, tenzij daarover een specifieke afspraak is gemaakt.