De uitgeverij

 

Wij zijn een start-up uitgeverij, die met behoud van kleinschaligheid gestaag wat mag groeien, maar daar staat geen enkele druk op. Wij doen dit primair voor het plezier. Liever een gestaag opgebouwde kleine selectie leuke of interessante boeken dan alles maar op de markt brengen, is ons motto. Al duurt dat jaren, dan is dat oké. Blijven we heel klein, ook geen ramp. Als start-up moeten we extra kritisch zijn naar de boeken waarin we volledig zelf investeren, omdat de risico's op niet of slecht verkopende boeken nog veel groter is dan een paar jaar geleden. Dat komt door het alsmaar groeiende aanbod en een al jaren teruglopende of op zijn minst stagnerende boekenmarkt. 

 

Voor het investeren door ons in boeken en dus het laten drukken, aanbieden en promoten door ons van die boeken aan de boekenbranche, komt maar een heel selecte groep manuscripten in aanmerking. Want hoewel het niet de commercie is die ons primair drijft, maar mooie boeken maken en uitgeven, moet het uitgangspunt zijn dat we positieve resultaten boeken. 

  

Auteurs van fictie welkom!

 

Wij staan open voor auteurs die aantrekkelijke fictie schrijven. Bij ons vooralsnog alleen fictie, met fysieke boeken en e-Pubs. In de toekomst wellicht ook luisterboeken. Persoonlijk contact met de auteurs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Regulier auteurscontract

Steekt jouw manuscript er bovenuit, qua verhaallijn/originaliteit, taalbeheersing en schrijfstijl, dan kunnen we je boek op reguliere wijze uitgeven. Natuurlijk nemen wij dan de eindredactie kosteloos op ons. Dat gaat dan echt alleen om de laatste puntjes op de i. Wij doen geen intensieve redactionele begeleiding. Als je dat nodig hebt, dan verwijzen wij je daarvoor naar een van de vele redactiebureaus en tekstcorrectors. Daarna kun je altijd contact met ons opnemen.

 

of:

 

Afwijzing

Vinden wij jouw manuscript niet boeiend, interessant of origineel genoeg, of slecht geschreven of in strijd met onze ethische normen en waarden - daaronder vallen discriminatie, racisme, (groeps)belediging en een breed scala aan extremiteiten en absurditeiten, dan volgt afwijzing. Wij motiveren dat niet verder.

 

Wij geven (vooralsnog) geen non-fictie uit (omdat wij te klein zijn om inhoud te checken en willen weten wat we uitgeven).

  

Manuscripten alleen toezenden na instemming vooraf van onze kant!

Ongevraagd toegezonden manuscripten worden absoluut niet gelezen - daar hebben wij echt geen tijd voor. Deze manuscripten worden sowieso niet retour gezonden en na ontvangst vernietigd. In overige gevallen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening en deze dienen vooraf te worden voldaan. Er worden geen toelichtingen en analyses bij afwijzingen verstrekt, tenzij daarover een specifieke afspraak is gemaakt.