Wij zijn een start-up uitgeverij, die met behoud van kleinschaligheid gestaag wat wil groeien. Liever beperkt tot een kleiner selectie leuke of interessante boeken dan alles maar op de markt brengen, is ons motto. Als start-up moeten we extra kritisch zijn naar de boeken waarin we volledig zelf investeren, omdat de risico's op niet of slecht verkopende boeken nog veel groter is dan een paar jaar geleden. Dat komt door het alsmaar groeiende aanbod en een al jaren teruglopende of op zijn minst stagnerende boekenmarkt. Vaak kan dat worden ondervangen, door 'al dan niet gedeeld investeren' door de auteur of door de risico's op andere manier in te dekken.Toch bieden wij (bijna) iedereen de mogelijkheid op begeleiding van zijn of haar manuscript tot en met gedrukt boek, dus ook voor jouw kleine privé-project. Maar voor het investeren door ons in boeken, en dus het aanbieden en promoten door ons van die boeken aan de boekenbranche komt maar een selecte groep boeken in aanmerking.

 

Want hoewel het niet de commercie is die ons primair drijft, maar mooie boeken maken en uitgeven, moet er wel verdiend worden natuurlijk. Gratis werken kan niet en verlies leiden is iets waar wij voor moeten waken. Daarom werken wij met verschillende benaderingen van kansrijke, minder kansrijke en overige manuscripten en daarbij behorende op maat gesneden contracten met auteurs. Zo kan jouw boek toch (bijna altijd) tot stand komen, al dan niet met vermelding van ons als uitgever op de cover of in het colofon; het kan ook als jouw eigen uitgave gedrukt worden. Wij kunnen daarbij op vele onderdelen begeleiding bieden.

 

AUTEURS WELKOM

Wij staan open voor contact met auteurs die hun boek(en) door ons zouden willen laten uitgeven of die begeleiding in het proces van manuscript tot boek nodig hebben. Bij ons vooralsnog alleen fysieke boeken, geen ePub. Persoonlijk contact met de auteurs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Als wij geen mogelijkheden zien om de risico's van het uitgeven van jouw boek (volledig) te dragen, dan is onze website met webshop als platform en verkoopkanaal misschien een alternatief voor jou. Dan betaal jij zelf de totstandkoming (en mogelijke begeleiding daarin) van jouw boek, maar ontvang jij een aanmerkelijk hoger percentage van de opbrengst dan gebruikelijk. Daar tussenin zit een groot grijs gebied van boeken waarin wij wel willen uitgeven, maar een financiële bijdrage van de auteur vragen.

 

Geïnteresseerden kunnen via het contactformulier of per email contact opnemen voor de mogelijkheden om via onze uitgeverij een boek te publiceren.

 

Manuscripten alleen toezenden na instemming vooraf van onze kant!

Ongevraagd toegezonden manuscripten worden absoluut niet gelezen - daar hebben wij echt geen tijd voor. Deze manuscripten worden sowieso niet retour gezonden en na ontvangst vernietigd. In overige gevallen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening en deze dienen vooraf te worden voldaan. Er worden geen toelichtingen en analyses bij afwijzingen verstrekt, tenzij daarover een specifieke afspraak is gemaakt.