VOOR MEER INFO: KIJK IN HET MENU ONDER 'Redactie/beoordeling'; wij verlenen deze diensten ook los van te sluiten auteurscontracten.

 

De uitgeverij

 

Wij zijn een start-up uitgeverij, die met behoud van kleinschaligheid gestaag wat mag groeien, maar daar staat geen enkele druk op. Wij doen dit primair voor het plezier. Liever een gestaag opgebouwde kleine selectie leuke of interessante boeken dan alles maar op de markt brengen, is ons motto. Al duurt dat een paar jaar, dan is dat oké. Blijven we heel klein, ook geen ramp. Als start-up moeten we extra kritisch zijn naar de boeken waarin we volledig zelf investeren, omdat de risico's op niet of slecht verkopende boeken nog veel groter is dan een paar jaar geleden. Dat komt door het alsmaar groeiende aanbod en een al jaren teruglopende of op zijn minst stagnerende boekenmarkt. Vaak kan dat worden ondervangen, door 'al dan niet gedeeld investeren' door de auteur of door de risico's op andere manier in te dekken.Toch bieden wij veelal wel een mogelijkheid op begeleiding van een schrijver bij de totstandkoming van zijn of haar manuscript tot en met gedrukt boek, dus ook voor kleine privé projecten en auteurs die een beter boek in eigen beheer willen uitgeven. Die boeken worden dus niet in onze naam uitgegeven.

 

Voor het investeren door ons in boeken, en dus het aanbieden en promoten door ons van die boeken aan de boekenbranche komt maar een selecte groep boeken in aanmerking. Want hoewel het niet de commercie is die ons primair drijft, maar mooie boeken maken en uitgeven, moet het uitgangspunt zijn dat er wel verdiend wordt. Gratis werken kan niet en verlies leiden is iets waar wij voor moeten waken. Daarom werken wij met verschillende benaderingen van kansrijke, minder kansrijke en overige manuscripten en daarbij behorende op maat gesneden contracten met auteurs. Zo kan jouw boek vaak toch tot stand komen, al dan niet met vermelding van ons als uitgever op de cover of in het colofon; het kan ook als jouw eigen uitgave gedrukt worden. Wij kunnen daarbij op vele onderdelen begeleiding bieden.

 

Auteurs welkom

 

Wij staan open voor contact met auteurs die hun boek(en) door ons zouden willen laten uitgeven of die begeleiding in het proces van manuscript tot boek nodig hebben. Bij ons vooralsnog alleen fysieke boeken, geen ePub, geen luisterboeken. Persoonlijk contact met de auteurs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Indeling manuscripten:

 

Regulier auteurscontract

Steekt jouw manuscript er bovenuit, qua verhaallijn/originaliteit, taalbeheersing en schrijfstijl, dan kunnen we je boek op reguliere wijze uitgeven. Natuurlijk nemen wij dan de eindredactie kosteloos op ons.

 

Auteurscontract met nader overeen te komen bepalingen

Is je verhaal boeiend en interessant en hebt je een leuke schrijfstijl, maar heeft je tekst en/of verhaal echt nog intensieve redactie nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen, dan zijn er andere vormen van samenwerking mogelijk, waarbij de schrijver wel een auteurscontract krijgt maar een nader overeengekomen vergoeding voor redactiewerk betaalt, of mee investeert in de uitgave of deze al dan niet deels voorfinanciert. Dat geldt ook als de verwachtingen omtrent het boek erg gering zijn, maar de schrijver wel een goede kans verdient en wij daarbij willen helpen.

 

Redactiecontract los/uitgeven in eigen beheer/Manuscriptbeoordeling

Wij bieden ook losse redactiewerkzaamheden aan, bijvoorbeeld voor auteurs die in eigen beheer willen publiceren, mits de basis van het manuscript voldoende sterk is als werkdocument. Wij nemen het schrijven natuurlijk niet over van de auteur. Wij kunnen daarnaast tegen vergoeding manuscriptbeoordelingen verzorgen, maar ook daarvoor geldt een (gratis) voorselectie, omdat er wel een voldoende basisdocument moet liggen om volledig te willen lezen (voorselectie op basis van per email toe te zenden info auteur, synopsis en de eerste twee of drie hoofdstukken van het manuscript)

 

Restcategorie:

Vinden wij jouw manuscript niet boeiend, interessant of origineel genoeg, of slecht geschreven of in strijd met onze ethische normen en waarden - daaronder vallen discriminatie, racisme, (groeps)belediging en een breed scala aan extremiteiten en absurditeiten, dan volgt afwijzing. Wij motiveren dat niet verder. Mogelijk dat we je wel van dienst kunnen zijn als extern redacteur voor het uitgeven in eigen beheer, met uitsluiting van materiaal dat in strijd is met voormelde normen en waarden.

 

Graag onderzoeken we samen met jou of en hoe jouw manuscript tot een prachtig boek kan worden omgetoverd en of en in hoeverre het geschikt is voor een breder publiek. De verschillende opties voor samenwerking zijn dus afhankelijk van de kwaliteit van jouw werk en marktfactoren. Stuur echter niet zonder vooroverleg een heel manuscript op, ook niet digitaal! Leg altijd eerst per email een korte introductie van jezelf, een beschrijving van de verhaallijn en de proloog - als die er is - voor en laat die vergezeld gaan van de eerste twee of maximaal drie hoofdstukken van je manuscript. Je hoort van ons dan z.s.m. of we nieuwsgierig zijn naar de rest. Je hele manuscript kun je alsdan met onze nadere instructies toezenden.

 

Opmerking/Advies: hoe minder goed jij je manuscript presenteert, hoe kleiner de kans dat jouw manuscript door ons wordt gelezen, laat staan geaccepteerd om op reguliere wijze te worden uitgegeven. Een heel onzorgvuldig manuscript nodigt niet uit tot verder lezen, terwijl het met een betere redactie misschien wel een kans krijgt. Een manuscript hoeft zeker niet foutloos te zijn, maar doe wel je uiterste best en steek veel tijd in controle en verbetering voor je iets inzendt naar een uitgeverij- haastige spoed is zelden goed. Als wij constateren dat jouw verhaal op zich wel interessant is, maar er te tijdrovende redactie (taal en/of verhaaltechnisch) nodig is om jouw manuscript op kwaliteit te krijgen, dan verwijzen we jouw eerst door naar een professioneel redactiebureau of heb je de keus dat wij die redactiewerkzaamheden tegen betaling (al dan niet gereduceerd) voor jou verrichten. Heb je je uiterste best gedaan, maar weet je dat het nog niet goed genoeg is of twijfel je daarover, dan mag je ons dus ook vragen om hulp bij het professionaliseren van je manuscript!

 

info@uitgeverij-hartklopper.nl Voor meer info kunt u in het menu terecht onder 'Auteurs' en 'Redactie/beoordeling'.

 

Wij geven geen non-fictie uit (omdat wij te klein zijn om inhoud te checken en willen weten wat we uitgeven).

 

Voor publicatie vanaf 2022 overwegen wij bij wijze van proef ook open te staan voor een enkele dichtbundel, een bundel met korte verhalen en een enkel kinderboek.

 

Wij geven zelf in beginsel geen strip- en prentenboeken, geen foto-, kook-, dieet-, sport-, spirituele en zakelijke boeken uit; in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken.

 

Platform

 

Als wij geen mogelijkheden zien om de risico's van het uitgeven van jouw boek (volledig) te dragen, dan is onze website met webshop als platform en verkoopkanaal misschien toch ook een alternatief voor jou. Dan betaal jij zelf de totstandkoming (en mogelijke begeleiding daarin) van jouw boek, maar ontvang jij een aanmerkelijk hoger percentage van de opbrengst dan gebruikelijk. Daar tussenin zit een groot grijs gebied van boeken waarin wij wel willen uitgeven, maar een financiële bijdrage van de auteur vragen.

 

Geïnteresseerden kunnen via het contactformulier of per email contact opnemen voor de mogelijkheden om via onze uitgeverij een boek te publiceren.

 

Manuscripten alleen toezenden na instemming vooraf van onze kant!

Ongevraagd toegezonden manuscripten worden absoluut niet gelezen - daar hebben wij echt geen tijd voor. Deze manuscripten worden sowieso niet retour gezonden en na ontvangst vernietigd. In overige gevallen komen de kosten van terugzending voor jouw rekening en deze dienen vooraf te worden voldaan. Er worden geen toelichtingen en analyses bij afwijzingen verstrekt, tenzij daarover een specifieke afspraak is gemaakt.