Roman, literair.

Het Naakt van Ricardo Omzicht,  Nico Kwakman

 

 

Een spannende literaire roman over een toekomstige rigide samenleving.

Actuele thema’s als immigratie, polarisatie, nepnieuws, massahysterie en fake-virussen vormen de rode draad in het verhaal.

 

Het boek is nu overal (online) te bestellen. In sommige boekwinkels ligt het al op voorraad. 

 

Je kunt het boek ook in onze webshop bestellen, tijdelijk nog met gratis verzending in NL

 

 BESTEL DAN HIER  

 

 

 


 

Over het boek:

 

Waardoor het komt, weet ik niet, maar plotseling grijp ik mis. Ik sta te wankelen en verlies mijn evenwicht.’  

 

De meest dramatische misstap in haar leven. Maar ook het begin van een ontluikende liefde, van nieuwe hoop in een vijandige, rigide samenleving: een land dat worstelt met de ingrijpende gevolgen van een strenge wereldwijde geboortepolitiek. De komst van vele nieuwe vluchtelingen uit de daardoor meest getroffen streken, en de macabere nationale regelgeving die daarmee gepaard gaat, leiden tot gevaarlijke vormen van polarisatie. Vooral de toestroom van conservatieve en strenggelovige asielzoekers zou volgens sommigen een grote bedreiging vormen voor het democratische, liberale en seculiere karakter van de samenleving, en leiden tot de verpreutsing van het land.  

  

Centraal in deze literaire roman staat de lotsverbondenheid van een tweetal bevriende koppels met twee illegale asielzoeksters. Zij moeten hun draai zien te vinden in een verkrampte samenleving, maar door verkeerde inschattingen dreigt dat volledig uit de hand te lopen. Totdat blijkt dat de voedingsbodem van het polarisatie-monster (de massa-angst en -hysterie) onvermoede mogelijkheden biedt om hun problemen op te lossen. Maar wel met grote gevolgen.  

Over de auteur:

 

Nico Kwakman studeerde na het vwo enige tijd theologie aan de – voor die tijd als redelijk progressief bekendstaande – Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (Universiteit Utrecht).

Na twee jaar stapte hij over naar de ‘beruchte’– want zeer maatschappijkritische – agogische academie De Horst te Driebergen.

Daarna volgde hij diverse vervolgopleidingen en -cursussen, waaronder bedrijfskunde en marketingmanagement, rondde hij (cum laude) zijn studie rechten af en promoveerde hij op het proefschrift ‘Schadecompensatie in het Strafproces’.

 

Sinds eind jaren 90 was hij werkzaam als onderzoeker en universitair docent straf(proces)recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was onder meer lid van de – door het Ministerie gefinancierde – onderzoeksgroep ‘Strafvordering 2001’. Deze bestond uit wetenschappers van verschillende universiteiten die uitgebreid onderzoek deden naar de wenselijkheid om het Wetboek van Strafvordering te moderniseren en daartoe in deelrapporten een groot aantal voorstellen deden. De verdere uitwerking van de plannen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is inmiddels bijna afgerond.

 

Daarnaast heeft hij colleges gegeven, onderzoek verricht en gepubliceerd over onder meer:

terrorisme en terrorismebestrijding; de rol van het slachtoffer in het strafproces; een schadevergoedingsregeling voor derden in het strafprocesrecht; de rol van de deskundige in het strafproces en tal van andere onderwerpen. Zie voor een overzicht van zijn publicaties (waarvan sommige tot wetsvoorstellen hebben geleid): publicaties

en voor een overzicht van zijn juridische blogs: juridische blogs

 

In een vorig leven was hij werkzaam in enkele zogeheten ‘achterstandswijken’, onder meer om de integratie te bevorderen van voormalige woonwagenbewoners en van migranten in deze wijken.

 

In de jaren daarna heeft hij een aantal vooruitstrevende ‘zelforganisaties’ van arbeidsmigranten begeleid bij het behartigen van hun belangen bij de overheid, en was hij projectleider van een ontmoetingscentrum dat voor deze migrantenorganisaties als uitvalsbasis diende.


Wil je veel meer weten over dit boek, klik dan vooral op onderstaande link door naar de blog van Nico Kwakman over Het Naakt van Ricardo Omzicht: