Bedrijfsinformatie

Formele Bedrijfsnaam: V.O.F. Blote Kunst

Handelsnaam: Uitgeverij Hartklopper

adres: Jelmersmeer 11, 8448 RR Heerenveen (NL) (uitsluitend postadres en kantoor/geen bezoek)

email: info@uitgeverij-hartklopper.nl

telefoonnummer: 

tactpersoon: mevrouw Pia Reinhart; bij haar afwezigheid: de heer Aldert Schuil

Functie eerste contactpersoon: managing director

Functie tweede contactpersoon: uitgever

Kvk nummer: 66364795

BTW nummer: (NL) 856515024B01

Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0310 8756 17 (rekeninghouder: V.O.F. Blote Kunst)