Ongelijke stukken


05-09-2023

Er kwam vandaag weer een mooie inzending binnen, van een gepubliceerde auteur. We kijken uit naar wat er nog gaat binnenkomen! Het wordt vast een mooie mix van verhalen van onontdekt talent tot gevestigde auteurs.


September 2023

 

We hebben de sluitingsdatum voor inzendingen nader vastgesteld op 31 december 2023. Dan maken we de balans op en hopen alsdan te kunnen concluderen dat de bundel 'vol' zit. Er zijn al inzendingen binnen en een aantal auteurs heeft recent aangekondigd met een inzending te zullen komen, maar iedereen kan nog meedingen tot voormelde datum. Selectie vindt plaats op meerdere criteria: uiteraard voldoen aan de opdracht, daarnaast originaliteit, kwaliteit en variatie.


Mei 2023

 

Wil jij meedingen naar een plek in deze verhalenbundel? Meld je alvast aan op auteurs@uitgeverij-hartklopper.nl of start gewoon met schrijven en stuur je verhaal in zodra het af is. Inzending staat zeker tot 1 november 2023 open en afhankelijk van de inzendingen wellicht nog langer, maar we beginnen vast al eerder met de voorlopige selectie. Vroege inzenders kunnen een voordeel hebben.

 

Enkele heel snelle schrijvers hebben al een verhaal ingezonden! Maar er is nog heel veel tijd! Ga lekker schrijven!


We gaan onze eerste verhalenbundel plannen. Fictie voor volwassenen. Genre: vrij naar keuze. Voor najaar 2024, dus nog heel veel tijd, om te schrijven, in te zenden, te lezen, te selecteren, te redigeren, op te maken en te laten drukken...

 

We willen een aantal fictieve, aansprekende, aangrijpende, dramatische, humoristische, boeiende, ontroerende, verbazingwekkende, verbijsterende, inspirerende of bijvoorbeeld spannende verhalen over ongelijke kansen van mensen in het leven, bundelen. 

 

Titel: Ongelijke stukken

 

Het leven is niet een spel waarin iedereen exact dezelfde uitgangspositie en kansen heeft. Vanaf de geboorte, zelfs ervoor, bepalen heel veel factoren of je kansen krijgt, welke kansen je krijgt en weer andere factoren bepalen hoe elk persoon vanuit zijn positie en met zijn 'middelen' zijn leven leidt. Daar kunnen mooie verhalen over worden verteld.

 

Je kunt aan heel veel verschillende, bepalende factoren denken. Een paar voorbeelden: ouders, familie, milieu, welstand, gezondheid, opleiding, cultuur, etniciteit, identiteit, religie, gender, maar ook: pech, geluk, toeval, karakter, inzet... enz.

 

Maar de fantasie mag de ruimte krijgen. Een spel is ook een uitgangspunt, mits de persoon centraal staat.  De uitgangspositie is dat ieder persoon (personage) met Ongelijke stukken begint en verder moet (of het start met bijvoorbeeld een dramatische gebeurtenis). Wat betekent dat voor die persoon, voor zijn leven in zijn specifieke geval? Hoe ontwikkelt zich dat?

 

Algemene Regels:

Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld en beheerd. De auteursrechten blijven altijd bij de auteur.

Een ingezonden verhaal mag nog nergens zijn gepubliceerd en tot sluiting van de selectie nergens anders worden gepubliceerd. Geselecteerde verhalen zullen contractueel worden vastgelegd en door de auteur in volledige licentie worden gegeven aan Uitgeverij Hartklopper, voor publicatie als paperback en/of e-book en eventueel als audioboek. 

Een ingezonden verhaal moet aan de opdracht als hierboven omschreven voldoen.

Verhalen worden onder eigen naam van de auteur gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Richtlijnen:

Een verhaal kan kort of wat langer zijn. We hanteren geen strikt minimum of maximum aantal woorden, maar om enig houvast te bieden zeggen we: rond de 8.000 tot 15.000 woorden - (een stuk) korter kan zeker! We denken aan een bundel tot circa 300 pagina's, met minimaal 6 verhalen, maar op dit moment is alles nog rekbaar. Heb je een ultra kort verhaal van bijvoorbeeld 1500-2500 woorden, schroom niet om ok mee te doen. 

 

Wees origineel en lever je verhaal zo zorgvuldig mogelijk in.

Elke auteur stuurt met het verhaal een korte biografie mee.

 

Als blijkt dat deze regels/richtlijnen onvoldoende dekkend zijn, dan zal aanpassing volgen.

 

Op onze social media zullen we tussentijds berichten plaatsen. Vaak met een verwijzing naar deze pagina. Op deze pagina wordt alle voor auteurs belangrijke info geplaatst.

 

Auteurs kunnen zich melden - maar ook vragen stellen - op auteurs@uitgeverij-hartklopper.nl

 

Instagram: uitgeverij.hartklopper en hartklopper.boeken

Facebook: Hartklopper.Boeken (Uitgeverij Hartklopper)